Gå till innehåll

Bli medlem

Medlemskap/medlemsavgift

För att bli medlem i rasklubben krävs även medlemskap i SLK.  Läs mer här. Medlemsvgift i SLK är fr.o.m  1 januari 2018 220 kr/år  och rasklubbens medlemsavgift är 180 kr/år.  Totalt blir det en medlemsavgift på 400 kr/år. 

Valpköparmedlemskap (ej tidigare medlem) SLK och SRLV bjuder på ett års medlemskap till valpköpare som ej tidigare har varit medlemmar. Uppfödaren får dock stå för en administrativ kostnad 30 kr/valpköpare. Läs mer här.

Medlemsavgiften fastställs på rasklubbens årsmöten. Medlemsåret är rullande, dvs ett år framåt från det datum som medlemskapet tecknades.  Medlemsregistret sköts av SKK som skickar ut medlemsfakturor och tar emot betalning. Medlemskort skickas ut efter att betalning inkommit till SKK.

Har du frågor rörande medlemskap kontakta SKKs Medlemsavdelning:  Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna, telefon 08-795 30 50 (tfntid: mån-fre 10-12 och 13-15)

e-post medlem@skk.se