Gå till innehåll

Styrelsen

Styrelsen som valdes på årsmötet 2018 består av: 
mandatperiod: Namn: funktion/roll:
 2019 Stig Berndtsson ordförande
2019 Liselott Brännström vice ordförande
2020 Cecilia Henriksson  sekreterare
2020 Josefin Norén kassör
2020 Ilari Karlsson ledamot
2019 Ulf Zetterström  ledamot
2019 Evis Engman  ledamot
 2019 Leila Nutti 1:e suppleant
2019 Elizaveta Mattsson 2:a suppleant